OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • Pełna etykieta środka ochrony roślin
AMISTAR 250 SC

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey, GU2 7YH, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Tel.: (+44,1,483) 260-000. Fax: (+44,1,483) 260-001.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa. Tel.: (0-22) 326-06-01. Fax: (0-22) 326-06-99.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

AMISTAR 250 SC

Zawartość substancji aktywnej:
azoksystrobina ((E)-2-{2-[6-(2-cyjanofenoksy)pirymidyn-4-yloksy]fenylo}-3-metoksyakrylan metylu; związek z grupy strobiluryn) – 250 g w 1 litrze środka. .

Zezwolenie MRiRW nr: R–77/2008 z dnia 14.11.2008 r.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić kombinezon ochronny Myć ręce pod bieżącą wodą Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA
AMISTAR 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rośliny rolnicze.
- pszenica ozima, pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

- żyto
rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Stosowanie łączne:
- pszenica ozima, pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Zalecane dawki:
Amistar 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 330 EC - 0,4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Mieszaninę środków stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Środek Amistar 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.

- jęczmień ozimy, jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
Zalecane dawki:
Amistar 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 330 EC - 0,4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.
Środek Amistar 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.

- pszenżyto ozime, pszenżyto jare
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Zalecane dawki:
Amistar 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 330 EC - 0,4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.
Środek Amistar 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.
Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie, zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.
Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.

- rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń
Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn rzepaku.
zgnilizna twardzikowa.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku kwitnienia rzepaku do fazy końca kwitnienia.
Rośliny warzywne

- cebula
mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Opryskiwać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 13 (faza 3 liścia), zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, dymce lub cebuli z siewu ozimego w danym rejonie. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

- fasola szparagowa
antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Amistar 250 SC stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w fazie BBCH 60 (w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków fasoli). Zabieg wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

- groch konserwowy
askochytoza grochu, mączniak rzekomy
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg należy wykonać w fazie BBCH 60 (na początku fazy kwitnienia grochu).
Zabieg wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

- kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania)
czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na początku tworzenia się główek) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

- kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)
czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na początku tworzenia się główek) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

- kalafior
czerń krzyżowych (alternarioza)
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na początku rozwoju główki kalafiora) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

- marchew
alternarioza naci, mączniak prawdziwy
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru - korzenie zaczynają się poszerzać) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na liściach.
Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

- sałata w uprawie polowej
mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach.
Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

- pomidor w uprawie polowej
zaraza ziemniaka, alternarioza
Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
W zwalczaniu zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 21 (początek rozwoju pędów bocznych), zgodnie z sygnalizacją, przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie.
Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.
Uwaga: Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora uprawianego w gruncie (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre lub bezpośrednio po opadach deszczu.

- por
rdza pora, alternarioza pora
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 13 (faza 3 liścia) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

- seler
septorioza selera
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 13 (faza 3 liścia) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na roślinach. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.
Rośliny warzywne uprawiane pod osłonami

- papryka w uprawie tunelowej
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana dawka cieczy użytkowej: 80 l /1000 m².
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

- sałata w uprawie pod osłonami
szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa.
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana dawka cieczy użytkowej: 60 l /1000 m².
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w cyklu uprawowym.

Uwagi:
W ochronie sałaty, fasoli szparagowej, grochu i kalafiora zaleca się wykonywanie maksimum 2 zabiegów w sezonie wegetacyjnym. Do ochrony pozostałych gatunków warzyw zaleca się wykonywanie maksymalnie 3 zabiegów w sezonie wegetacyjnym.
Rodzaj opryskiwania dostosować do ilości zalecanej wody.
Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.
Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.

III. OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
- zboża, - 35 dni,
- rzepak - 35 dni,
- por - 20 dni,
- cebula - 14 dni,
- kapusta głowiasta i pekińska - 14 dni,
- kalafior - 14 dni,
- groch konserwowy - 14 dni,
- seler - 14 dni,
- sałata - 14 dni,
- marchew - 10 dni,
- fasola szparagowa - 7 dni,
- papryka - 3 dni,
- pomidor - 3 dni.

IV. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W przypadku sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny środków Amistar 250 SC i Artea 330 EC, po wlaniu środka Amistar 250 SC do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), zbiornik należy uzupełnić wodą, a następnie dodać środek Artea 330 EC. Po wlaniu środków do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej, niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk (0-58) 349-28-31, Kraków (0-12) 411-99-99,
Lublin (0-81) 740-89-83, Łódź (0-42) 657-99-00,
Poznań (0-61) 847-69-46, Rzeszów (0-17) 866-40-25,
Sosnowiec (0-32) 266-11-45, Tarnów (0-14) 631-51-77,
Warszawa (0-22) 619-66-54, Wrocław (0-71) 343-30-08.

Okres ważności - 3 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Termin ważności zezwolenia: 2015.07.31
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading