BETANAL ELITE 274 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • BETANAL ELITE 274 EC - etykieta-instrukcja stosowania
BETANAL ELITE 274 EC

BETANAL ELITE 274 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam /3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu/ (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 91 g w 1 litrze środka (8,35 %)
desmedifam /3-karbaniloksykarbanilan etylu/ (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 71 g w 1 litrze środka (6,51 %)
etofumesat /metanosulfonian (±)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ylu/ (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 112 g w 1 litrze (10,28 %)

Zezwolenie MRiRW nr R -23/2012 z dnia 30.01.2012r.

Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS., 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Francja, tel.: +33 (4) 728 52 525, fax: +33 (4) 728 53 082

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax.: (22) 572 36 03

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych w okresie ich intensywnego wzrostu. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne.

Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, psianka czarna, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne,
Chwasty średnio wrażliwe:
chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest kolankowy, rdest powojowaty, rdest plamisty, rdest ptasi, samosiewy rzepaku,
Chwasty odporne:
perz właściwy.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy
W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zaleca się następujące warianty stosowania środka Betanal Elite 274 EC w systemie powschodowego zwalczania chwastów.
Niezależnie od fazy rozwojowej buraka cukrowego; chwasty w fazie liścieni
pierwszy zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

drugi zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

trzeci zabieg (wykonać w razie potrzeby).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -10 dni.

Od fazy 2 liści właściwych buraka cukrowego; chwasty w fazie nie większej niż 2 liści właściwych
pierwszy zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha.

drugi zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -10 dni

Układ 2 zabiegowy w stosunku do 3 zabiegów wykonywanych w fazie siewek chwastów dawką 1,0 l/ha jest zdecydowanie mniej skuteczny, zwłaszcza wobec fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, komosy białej, szarłatu szorstkiego, i samosiewów rzepaku.

W przypadku wystąpienia na plantacji chwastów średnio wrażliwych Betanal Elite 274 EC stosować łącznie z innymi herbicydami.

a) W przypadku silnego zachwaszczenia plantacji samosiewami rzepaku środek Betanal Elite 274 EC można stosować łącznie z herbicydem Goltix 700 SC lub Safari 50 WG.

Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; na chwasty w fazie liścieni:
pierwszy zabieg
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

drugi zabieg - po wschodach następnych chwastów
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

trzeci zabieg -po wschodach następnych chwastów
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 10 dni
lub
stosując wariant z herbicydem Safari 50 WG wg. poniższego schematu:

Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; na chwasty w fazie liścieni:
pierwszy zabieg
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Safari 50WG 30g/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

drugi zabieg
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Safari 50WG 30g/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

trzeci zabieg (wykonać w razie potrzeby)
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Safari 50WG 30 g
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -10 dni.

Uwaga:
W przypadku łącznego stosowania środka Betanal Elite 274 EC ze środkiem Safari 50 WG zwierzęta gospodarskie nie mogą być karmione liśćmi roślin na które
zastosowano mieszaninę środków.

b) W przypadku silnego zachwaszczenia plantacji chwastami rumianowatymi rumianami, rumiankami lub ostrożniem Betanal Elite 274 EC można stosować łącznie z herbicydem Lontrel 300 SL.

Niezależnie od fazy rozwojowej roślin buraka; na chwasty w fazie liścieni
pierwszy zabieg
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Lontrel 300 SL 0,2 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

drugi zabieg
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Lontrel 300 SL 0,2 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

trzeci zabieg (wykonać w razie potrzeby)
Betanal Elite 274 EC 1 l/ha + Lontrel 300 SL 0,2 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. Na glebach zawierających powyżej 5% substancji organicznej Betanal Elite 274 EC działa głównie poprzez liście.
2. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.
3. Chłodna i pochmurna pogoda po wykonaniu zabiegu spowolnia działanie środka, ale jego docelowa skuteczność pozostaje nie zmieniona.
4. Zachować szczególną ostrożność w stosowaniu mieszanin herbicydów w ciągu 3 dni po gwałtownych zmianach pogody (zwłaszcza ocieplenia po okresie występowania niskich temperatur z wysoką wilgotnością powietrza).

2. PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
- na rośliny mokre,
- w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 20°C, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
- w okresie spodziewanych przymrozków,
- w ilości wody większej niż 300 l/ha,
- łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM) lub siarczanu amonowego.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki, kukurydzę i szpinak.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy

IV. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzaną ciecz użytkową środka wlać do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50-100 l wody), dokładnie mieszając a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając.
W przypadku stosowania środka Betanal Elite 274 EC łącznie ze środkiem Goltix 700 SC, Safari 50 WG i Lontrel 300 SL najpierw dokładnie wymieszać odmierzoną ilość innego środka z połową wymaganej ilości wody. Następnie uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej ilości, dodać Betanal Elite 274 EC cały czas dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Burak cukrowy – 90 dni

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż mu opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub w odległości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym użyciem opryskiwaczy redukujacych znoszenie cieczy użytkowej o 50 %.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99
Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00
Poznań – (61) 847 69 46 Rzeszów – (17) 866 40 25
Sosnowiec – (32) 266 11 45 Tarnów – (14) 631 54 09
Warszawa – (22) 619 66 54 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Termin ważności zezwolenia: 2022.01.29
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Loading