MOSPILAN 20 SP - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • MOSPILAN 20 SP - etykieta-instrukcja stosowania
MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SP

Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu aparatury agrolotniczej.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Zawartość substancji aktywnej:
acetamipryd (E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2-cyjano- N1-metyloacetamidyna (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) -20%.

Zezwolenie MRiRW Nr R-37/2008 z dnia 29.04.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R – 82/2009d z dnia 11.05.2009 r.
decyzją MRiRW nr R - 14/2010d z dnia 21.01.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 35/2011d z dnia 4.02.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Nisso Chemical Europe GmbH, Steinstrasse 27, 40210 Duseldorf, Niemcy, tel. 00 49 211 3230135, fax: 00 49 211 328231.

Producent:
Nippon Soda Co Ltd, Shin-Ohtemachi Building, 2-1,2-Chome, Ohtemachi, Chioda-Ku, Tokyo,100-8165 Japonia, tel. 00 81 3 3245 6268, fax: 00 813 3245 6287.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. + 48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e- mail: biuro@sumiagro.pl; www.sumiagro.pl

Konfekcjonerzy:
1. AGRECOL Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel. +48 62 78 32 000,fax. +48 62 78 44 445; e-mail: agrecol@agrecol.pl, www.agrecol.pl
2. Agropak Sp. J., B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: +48 32 61 56 918, fax: +48 32 61 56 330, e-mail: agropak@agropak.pl, www.agropak.com.pl
3. BROS S. J., B. P. Miranowscy, ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel. +48 61 82 62 512, fax. +48 61 82 00 841, e-mail: biuro@bros.pl, www.bros.pl
4. SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, tel.+48 61 29 72 600, +48 61 81 25 113 ; fax + 48 61 29 72 602 ;
e-mail: sumin@sumin.com.pl , www.sumin.com.pl
5. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 77 41 090, fax: +48 58 67 67 489, e-mail: info@target.com.pl, www.target.com.pl
6. Zakład Produkcyjno Handlowy "Agromix" Roman Szewczyk, ul. Mokra 7; 32–005 Niepołomice, tel: (12) 281–1008; fax: (12) 281–1453 e-mail: agromix@agromix.com.pl, www.agromix.com.pl
7. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa, tel.: + 48 58 552 00 27 do 29, Faks: + 48 58 552 48 31, e-mail: fregata@fregata.gda.pl,
www.fregata.gda.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn
     Szkodliwy

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla ryb Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
- zadarnionej lub pokrytej inną roślinnością strefy ochronnej o szerokości 100 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w lasach w dawce 0,15 kg/ha;
- strefy ochronnej o szerokości 500 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w lasach w dawce 0,4 kg/ha.
4. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w lasach.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) ZIEMNIAK
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.
W przypadku długotrwałych nalotów szkodnika zabieg można powtórzyć z użyciem środka z innej grupy chemicznej.
Zalecana dawka: 0,08 kg/ha.

B) RZEPAK OZIMY
- słodyszek rzepakowy
Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku.
Zalecana dawka: 0,08-0,12 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

- chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych
Zalecana dawka: 0,12 kg/ha.

Zalecana ilość wody w zabiegach w uprawach rolniczych: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. ROŚLINY SADOWNICZE
A) JABŁOŃ
- mszyce
Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.

- toczyk gruszowiaczek
Zabieg wykonać w fazie różowego pąka pod koniec opadania płatków kwiatowych.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.

- owocówka jabłkóweczka
Stosować 1-2 zabiegi na początku lotu motyli i masowego składania jaj.
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.

B) CZEREŚNIA I WIŚNIA
- nasionnica trześniówka
Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.
W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów środkami należącymi do innych grup chemicznych.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.

- Mszyce
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Mospilan 20 SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha środka Mospilan 20 SP + 0,1 l/ha adiuwanta Slippa.

GRUSZA
- Owocówka jabłkóweczka
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub w fazie rozwoju jaj "czarna główka".

- Mszyce
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.

ŚLIWA
- Mszyce
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Mospilan 20 SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha środka Mospilan 20 SP + 0,1 l/ha adiuwanta Slippa.

- Owocnice śliwowe
Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.

- Owocówka śliwkóweczka
Środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj na każde pojawiające się pokolenie szkodnika. W razie potrzeby po 2-3 tygodniach zabieg można powtórzyć.
W sezonie wykonać maksymalnie dwa zabiegi środkiem.
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.

TRUSKAWKA
- Opuchlaki
Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.
Zalecana dawka: 0,3 kg/ha.

Zalecana ilość wody w zabiegach w uprawach sadowniczych: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. LASY
- Brudnica mniszka
Zabieg wykonać w momencie licznego pojawu larw i motyli.
Zalecana dawka: 0,15 kg/ha.
Zalecana ilość wody w zabiegach agrolotniczych: 5,0 l/ha.

- Chrabąszcze
Zabieg wykonać podczas rójki chrabąszczy.
Zalecana dawka: 0,4 kg/ha.
Zalecana ilość wody w zabiegach agrolotniczych: 5,0 l/ha.

Uwaga:
W przypadku zabiegów agrolotniczych do cieczy użytkowej należy dodać adiuwant Ikar 95 EC w dawce 1,0 l/ha.

UWAGI
1. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamipryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka Mospilan 20 SP zaleca się stosować insektycyd z innej grupy chemicznej.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
JABŁOŃ, GRUSZA, CZEREŚNIA, WIŚNIA, ŚLIWA, RZEPAK OZIMY, RUNO LEŚNE -14 DNI,
ZIEMNIAK- 3 DNI,
TRUSKAWKA – NIE DOTYCZY.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1. W przypadku stosowania aparaturą naziemną:
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

2. W przypadku stosowania aparaturą agrolotniczą:
Ciecz użytkowa jest sporządzana w specjalnym zbiorniku przed napełnieniem zbiorników aparatury agrolotniczej. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Wlać odmierzoną ilość adiuwanta Ikar 95 EC. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Zbiornik napełnić wodą do potrzebnej ilości i całość dokładnie wymieszać.
Uwaga: ciecz użytkowa od momentu sporządzenia do wypryskania powinna być stale dokładnie mieszana.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 349 28 31 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .......

Termin ważności zezwolenia: 2018.04.29
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading