OCHRONA ROŚLIN - Środki Ochrony Roślin dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Miejsce na Twoją reklamę

Środki Ochrony Roślin dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym

ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN GRUPA SUBSTANCJA AKTYWNA
BIOCHIKOL-K-AL Fungicyd;
Stymulator odporności
Chitozan (związek z grupy polimerów naturalnych)
BIOSPIN 120 SC Insektycyd Spinosad (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów)
CARPOVIRUSINE SUPER SC Insektycyd Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV)
CONTANS XX Fungicyd pasożytniczy grzyb Coniothyrium minitans
CUPROFLOW 375 SC Fungicyd
Bakteriocyd
Miedź (w postaci tlenochlorku miedziowego)
CUPROXAT 345 SC Fungicyd
Bakteriocyd
Miedź (w postaci trójzasadowego siarczanu miedziowego)
DIPEL WG Insektycyd Bacillus thuringiensis var. Kurstaki
ECODIAN-CP VP Feromon (E,E)-8,10 –dodecadieno-1-ol (związek z grupy alkoholi alifatycznych)
FUNGURAN-OH 50 WP Fungicyd
Bakteriocyd
Miedź (w postaci wodorotlenku miedziowego)
MADEX SC Insektycyd Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV)
MIEDZIAN 50 WG Fungicyd
Bakteriocyd
Miedź (w postaci tlenochlorku miedzi)
MIEDZIAN 50 WP Fungicyd
Bakteriocyd
Miedź (w postaci tlenochlorku miedzi)
MIEDZIAN EXTRA 350 SC Fungicyd
Bakteriocyd
Miedź (w postaci tlenochlorku miedzi)
NORDOX 75 WG Fungicyd
Bakteriocyd
Miedź (w postaci tlenku miedziowego)
NOVODOR SC Insektycyd Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis
POLYVERSUM WP Fungicyd
Stymulator odporności
grzyb Pythium oligandrum
PROMANAL 60 EC Insektycyd Olej parafinowy
SIARKOL 80 WG Fungicyd Siarka
SIARKOL 80 WP Fungicyd Siarka
SIARKOL EXTRA 80 WP Fungicyd Siarka
SPIN TOR 240 SC Insektycyd Spinosad (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów)
TIMOREX GOLD 24 EC Fungicyd Olejek z krzewu herbacianego
TREOL 770 EC Insektycyd Olej parafinowy

Źródło: Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu

Loading